ஏப்ரல் 13, 2015

மணியார்டர் செர்விஸ் பற்றி வந்த செய்திகள் பற்றி இந்திய தபால் துறை வெளியிட்ட பத்திரிகை குறிப்பு

   மணியார்டர் செர்விசுக்கு   தபால் துறை மூடு விழா  
நடத்திவிட்டது என  பரவலாக எல்லா செய்தி பேப்பர்களிலும் ,
 டிவி மீடியாக்களிலும் வந்த செய்தி பற்றி இந்திய தபால் துறை
 வெளியிட்ட பத்திரிகை குறிப்பு                                      


                                   Press Information Bureau 
                                     Government of India
     Ministry of Communications & Information Technology
13-April-2015 18:26 IST
Money Order Service of ‘India Post’ Made more Efficient
The Department of Posts has denied some media reports that its Money Order service has been discontinued. The Money Order service continues to be available to the common man at the same service charge with the same facility of the money being delivered at the door step of the addressee. The Department in a clarification further said that this service had been made more reliable and fast by communicating information about the money to be transferred electronically between the booking and delivery post office. Thus, the money reaches faster to the addressee. The nature of service remains the same and it is also being called an electronic Money Order or eMO.

Department of Posts also has another service offering instant online Money transfer service called as Instant Money Order (iMO), where the receiver can receive payment in cash through Post Offices. 

கருத்துகள் இல்லை: