ஆகஸ்ட் 27, 2014

India Post to connect its offices through CBS and also plans to roll out ATMs

India Post to connect its offices through CBS and also plans to roll out ATMs

ஆகஸ்ட் 26, 2014

அகில இந்திய அஞ்சல் மூன்று சங்கத்தின் பொறுப்புப் பொதுச் செயலராக தோழர். N . சுப்பிரமணியன்

கடந்த 22.08.2014 முதல் 24.08.2014 வரை ஆந்திர மாநிலம்  ஓங்கோல் நகரில்  நமது அகில இந்திய அஞ்சல் மூன்று சங்கத்தின் மத்திய செயற்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் அகில இந்திய பொதுச் செயலர் தோழர்.M.கிருஷ்ணன்  31.08.2014 அன்று பணி  நிறைவு பெறுவதால் , நமது அகில இந்திய சங்கத்தின் துணைப் பொதுச் செயலராக தற்போது பணியாற்றி வரும்   தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அன்பிற்கினிய  தோழர்.  N . சுப்பிரமணியன் அவர்கள்  நமது அகில இந்திய சங்கத்தின் பொறுப்புப்  பொதுச் செயலராக ஏகமனதாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளார் 

சவால்கள் , பிரச்சனைகள் நிறைந்த காலம் இது. இக்கால கட்டத்தில் பொறுப்பு  ஏற்றிருக்கும் அவரது பணி சிறக்க சிவகங்கை கோட்டச்சங்கம்  வாழ்த்துகிறது .


ஆகஸ்ட் 25, 2014

A comparison table of DA rates from 01.01.1996 with the DA rates from 01.01.2006

           DA rates  for reference from 01.01.1996 onwards upto                                                 01.07.2014

DA rates from 01.01.1996 to 31.12.2005

DA rates from 01.01.2006 onwards
1.1.1996
0

1.1.2006
0
1.7.1996
4

1.7.2006
2
1.1.1997
8

1.1.2007
6
1.7.1997
13

1.7.2007
9
1.1.1998
16

1.1.2008
12
1.7.1998
22

1.7.2008
16
1.1.1999
32

1.1.2009
22
1.7.1999
37

1.7.2009
27
1.1.2000
38

1.1.2010
35
1.7.2000
41

1.7.2010
45
1.1.2001
43

1.1.2011
51
1.7.2001
45

1.7.2011
58
1.1.2002
49

1.1.2012
65
1.7.2002
52

1.7.2012
72
1.1.2003
55

1.1.2013
80
1.7.2003
59

1.7.2013
90
1.1.2004
61

1.1.2014
100
1.4.2004**
111.7.2004
14

1.7.2014
107
1.1.2005
17

1.1.2015

1.7.2005
21

1.7.2015**50% of DA converted
  as DP from 1.4.2004

Method of calculation of Dearness Allowance (DA) from 01.07.2014

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers - CPI(IW) for the month of June 2014 jumped from 244 to 246. Consequently the DA will be hiked from 100% to 107% 
The Calculation sheet for this hike in DA rate is given .
Month
AICPI
Total of 12 months
twelve monthly average
% increase over115.76 for DA
Actual DA
DA from
Dec-12
219
2512
209.33
80.83
80
01.01.2013
Jan-13
221
2535
211.25
82.49
82
Feb-13
223
2559
213.25
84.22
84
Mar-13
224
2582
215.17
85.87
85
Apr-13
226
2603
216.92
87.38
87
May-13
228
2625
218.75
88.97
88
Jun-13
231
2648
220.67
90.62
90
01.07.2013
Jul-13
235
2671
222.58
92.28
92
Aug-13
237
2694
224.50
93.94
93
Sep-13
238
2717
226.42
95.59
95
Oct-13
241
2741
228.42
97.32
97
Nov-13
243
2766
230.50
99.12
99
Dec-13
239
2786
232.17
100.56
100
01.01.2014
Jan-14
237
2802
233.50
101.71
101
Feb-14
238
2817
234.75
102.79
102
Mar-14
239
2832
236.00
103.87
103
Apr-14
242
2848
237.33
105.02
105
May-14
244
2864
238.67
106.17
106
Jun-14
246
2879
239.92
107.25
107
01.07.2014