மே 10, 2015

ஈடி ஊழியர் கோரிக்கைப் பட்டியலை டில்லி முதல்வர் உயர் அதிகாரிக்கு அனுப்பிய கடிதத்தின் நகல்

ஈடிச் சங்க பொதுச்செயலர் தோழர் எஸ்.எஸ். மகாதேவ்வையா  அவர்களது கோரிக்கைப் பட்டியலை டில்லி முதல்வர்  உயர் அதிகாரிக்கு  அனுப்பிய  கடிதத்தின் நகல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது .

கருத்துகள் இல்லை: