மே 01, 2015

மே தின வாழ்த்துக்கள்!

தோழர்கள்,  தோழியர்கள், 

அனைவருக்கும் மேதின நல்வாழ்த்துக்கள்!

தொழிலாளர் ஒற்றுமை ஓங்குக!
தொழிற்சங்க ஒற்றுமை ஓங்குக!!


கருத்துகள் இல்லை: