அக்டோபர் 12, 2014

Postal JCA called for March to Parliament on 4th December 2014

வருகிற 2014 டிசம்பர் 4 ம் தேதி அன்று பாராளுமன்றத்தை நோக்கி
நடைபெறவுள்ள  பேரணி குறித்து அகில இந்திய அஞ்சல் மூன்று சங்கம் விடுத்துள்ள அறைகூவலை கீழே தந்துள்ளோம் .

ALL INDIA POSTAL EMPLOYEES UNION GROUP ‘C’
CHQ: Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Road, New Delhi - 110008

Ref: P/4-15/PJCA                                                                              Dated – 06.10.2014

To
All Circle/Divisional/Branch Secretaries

You are all aware that on 04.12.2014 “Massive Parliament March” is to be held as decided by our Postal Joint Council of Action.

Our federation has decided to stimulate the participants to the tune of 20000 on behalf of NFPE and our AIPEU Group ‘C’ is put in to the responsibility of a target of not less than 4000.

The following quota is fixed taken into the proportion of membership of the circles, distance & other constraints all Circle/Divisional/Branch Secretaries are requested to ensure to fulfill their share. All Circle secretaries may please redistribute further to divisions/Branches as per their local conditions.

Sl. No.
Name of Circle
Participants expected not less than
1
Andhra Pradesh
300
2
Assam
60
3
Bihar
100
4
Chattisgarh
60
5
Delhi
100
6
Gujarat
200
7
Haryana
150
8
Himachal Pradesh
50
9
Jammu & Kashmir
15
10
Jharkhand
80
11
Karnataka
250
12
Kerala
250
13
Madhya Pradesh
120
14
Maharashtra
400
15
North East
15
16
Odisha
150
17
Punjab
200
18
Rajasthan
200
19
Tamilnadu
400
20
Uttar Pradesh
500
21
Uttarakhand
50
22
West Bengal
350

All of you are advised to scheme your travel plan well in advance as the train ticket booking may become difficult at a later stage. It is cautioned that Delhi may be in shivering cold during December and the winter dress & blankets are additionally needed.

By overcoming all the hurdles and constraints, we can able to make out the Parliament march of PJCA a great success.

Third phase of PJCA Program – Relay Dharna in front of all CO / RO from 27/10/2014 to 31/10/2014: All Circle Secretaries/ Divisional, Branch Secretaries will make this program a great success.

Note to all  Divisional, Branch Secretaries: Please ensure maximum participation of members in the Parliament March from your division

With greetings,

Comradely yours,


(N. Subramanian)
General Secretary

கருத்துகள் இல்லை: