ஜூலை 20, 2020

பதவி உயர்வு பாராட்டு விழா-தோழர் S.பெர்க்மான்ஸ் தாஸ் ADS

                      நமது அஞ்சல் மூன்று கோட்டச்சங்கத்தின் உதவிச்செயலாளர் தோழர் S.பெர்க்மான்ஸ் தாஸ் அவர்கள் AAO தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்து கணக்கு அதிகாரியாக பதவியேற்க  POSTAL ACCOUNTS OFFICE நாக்பூர் செல்கிறார்.   

                 அவருக்கு   மானாமதுரை தலைமை அஞ்சலகம் மனமகிழ் மன்றம் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.  நம் கோட்ட சங்ககங்களின்  சார்பில் நினைவுப்பரிசு வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டார்.  

                     தோழரின் கணக்கு அதிகாரி பணி சிறக்க வாழத்துக்கள்! 

கருத்துகள் இல்லை: