மார்ச் 06, 2016

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 11.04.2016 முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம்


NJCA( National Joint Council of Action) அறைகூவல் !
11.04.2016 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் 11.04.2016 நடைபெறவுள்ள காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் குறித்த போஸ்டர் 

கருத்துகள் இல்லை: