மே 23, 2015

லக்னோவில் அஞ்சல் மூன்று சங்கத்தின் முப்பதாவது அகில இந்திய மாநாடு


             அஞ்சல் மூன்று சங்கத்தின் முப்பதாவது அகில இந்திய மாநாடு உத்திரப்பிரதேச மாநிலத் தலைநகர் லக்னோவில்  வருகிற ஜூன் மாதம்  4,5,6, 7  தேதிகளில் நடைபெறுகிறது அது குறித்த செய்தி கீழே தரப்பட்டுள்ளது 

30th AIC AT LUCKNOW

Ø   Delegate/Visitor fee is Rs. 1200/-

Ø   Delegate session – 4, 5, 6, 7th June 2015

Ø   CWC on 03.06.2015

Ø   Brochure released by Reception Committee containing all visitable places and other details is sent by Post to all Divisional/Branch &Circle Secretaries.

Ø   Poster and Invitation are also dispatched by Post to all

Ø   Clickhere to view Posters & Invitation

Ø   Clickhere to view Brochure

Ø   Lucknow will be hot during these days.

Ø   Inaugural session, Open session and seminar are to be graced with learned dignitaries.


கருத்துகள் இல்லை: