ஜூலை 13, 2014

RBI: India Post needs to re-apply for licence


நமது அஞ்சல் துறை  வங்கி சேவைக்காக  ரிசர்வ் வங்கியிடம் விண்ணப்பித்திருந்தது . ஆனால்  ரிசர்வ் வங்கியோ If they want to apply as a payment bank, then it has to be a fresh application !” என்று சொல்லி கிடப்பில்போட்டுள்ளது . அது குறித்த செய்தி கீழே தரப்பட்டுள்ளது 

RBI: India Post needs to re-apply for licence

By FPJ Bureau,  July 05, 2014 12:00 am
MUMBAI: India Post will have to re-apply for a bank licence under the differential licence norms, if they are keen to function as a payment bank, R. Gandhi, deputy governor of the Reserve Bank of India told Cogencis. “That is government. That is up to them. If they want to apply as a payment bank, then it has to be a fresh application !” Gandhi said. The RBI issued just two universal licences to IDFC Ltd and Bandhan Financial Services in April, but it left the room open for the postal department’s bid to become a universal bank. There have been indications that while the Department of Posts is keen on getting a bank licence, the finance ministry has not been in favour of such a move due to the lack of experience in handling advances.

கருத்துகள் இல்லை: